Sag om klubskifte: FCN og BIF frikendt – DBU underkendt

FC Nordsjælland og Brøndby IF fik i januar frataget en del af sit økonomiske licenstilskud af Herreeliteungdomsgruppen for at have inviteret fodboldspillere yngre end U12 til træning, som efterfølgende har skiftet til FCN og BIF. Fodboldens Appelinstans har nu frifundet begge klubber, da det ikke kunne bevises, at klubberne havde inviteret særlige spiller til træning med henblik på klubskifte.

Afgørelsen synes at efterlade rum til, at klubberne kan invitere en bredere kreds til åben specifik træning (udefineret hvad det er) – og måske endda arrangerer træning efter henvendelse fra en gruppe, og at spillerne kan herefter foretage klubskift inden de kommer på U12-årgangen lovligt.

Det følger af DBU´s Holdninger og Handlinger og reglsættet Retningslinjer og Præsiceringer at klubberne ikke må invitere spillere til træning før de aldersmæssigt er overgået til U12.

Hovedspørgsmålet i denne sag blev, hvorvidt det kunne bevises, at det var klubberne der havde inviteret til træning, eller det var spillerne/forældrene selv, der havde rettet henvendelse til klubberne.

Man kan læse i DBU’s afgørelse (truffet af Herreeliteungdomsgruppen), at de dømte klubberne ud fra den begrundelse, at når der er:

“tale om tre typer af træning en spiller kan komme til ude hos en licensklub. Enten Inspirationstræning, træning med henblik på at skifte klub, eller træning på fodboldskole/camp, som er åben for alle. Der findes ikke andre kategorier af træning. Efter DBUs klare opfattelse er det kun den sidste som ikke strider med Holdninger&Handlinger, når vi har at gøre med en spiller yngre end U12. I ingen af de sanktionerede sager er der tale om en åben fodboldskole/camp, og da DBU ikke har kunne bevise at træningerne er sket med henblik på klubskifte, til trods for de i alle tilfælde har ført til klubskifte, har DBU valgt at sanktionere efter det mildeste regelbrud, nemlig inspirationstræningen, som fremgår af ”Holdninger & Handlingers ”Retningslinjer og Præciseringer” punkt 10. ”Klubberne må gerne invitere talentfulde spillere til talenttræning/inspirationstræning i egen klub, dog tidligst fra spilleren aldersmæssigt er overgået til U12. Dette skal foregå via henvendelse til den pågældende spillers forældre og nuværende klub, og skal være med til at hindre et for tidligt klubskifte. Der er altså tale om en mulighed for at klub og spiller kan se hinanden lidt an, inden et evt. klubskifte hvor spilleren er overgået til U13, så kan ske på et bedre oplyst grundlag end ellers.

Denne træning, som ofte foregår i licensklubberne for spillere ældre end U12, har altså også det sigte at man kan se hinanden lidt an inden et evt. skifte, men det involvere stadig en usikkerhed hos begge parter, hvorvidt dette skifte nødvendigvis sker. Her er tale om professionelle klubber, hvor man ikke bare kan komme ind fra gaden og få lov til at træne med deres største talenter i årgangen. Skulle spilleren komme til klubben uopfordret, vil han kun få lov til at træne med de bedste, hvis han er kendt af klubben i forvejen, eller har en særlig historik. Træningen vil fra klubbens side udelukkende ske med henblik på et klubskifte – hvorfor enhver træning der ikke foregår på en åben fodboldskole/camp er i strid med enten præciseringernes 3 punkt 10 om inspirationstræning eller Regelsæt for klubskifter, hvor det tydeligt fremgår af første sætning, at aktiviteter, uanset om det sker på spillerens eget initiativ, med henblik på klubskifter først er tilladt to måneder før overgangen til U13. Og træning er klart at definere som en aktivitet. På baggrund af materialet finder gruppen (DBU) det påvist at der er foregået træning af disse spillere i Brøndby og FC Nordsjælland regi, hvilket ikke benægtes af nogen af parterne, hvorfor HEG (DBU) ikke ser anden mulighed end at sanktionere disse handlinger, udfra ovenstående beskrivelse.”

Appeludvalget fulgte dog ikke DBU, og skriver, at “når klubberne afholder talent/specifik træning eller camps, så er det efter appelinstansens vurdering en åben invitation uanset niveau. Det er imidlertid ikke udtryk for en direkte kontakt til en bestemt spiller med henblik på et klubskifte”.

Appeludvalget skriver endvidere, at “Appelinstansen bemærker herefter, at det ikke på baggrund af det foreliggende materiale kan konkluderes,
at FCN har inviteret de seks spillere til træning. Det kan således ikke udelukkes, at det er forældrene eller spillerne selv, der har rettet henvendelse til FCN, hvilket f.eks. kan ske i forbindelse med talent/specifik
træning eller camps. Dette udgør efter appelinstansens vurdering ikke en tilsidesættelse af pkt. 10 i regelsættet ”Retningslinjer og Præciseringer”, og appelinstansen finder det således ikke bevist, at FCN har
tilsidesat regelsættets pkt. 10. Der kan derfor ikke udstedes en sanktion.”

Hvorvidt det får betydning for klubbernes praksis fremadrettet må tiden vise.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *